Zgjidhni titullin e studimit

Hartimi i pyetësorit është i rezervuar për të diplomuarit e universiteteve që marrin pjesë në projekt. Pyetësori shpreh pikëpamjet tuaja mbi përvojën e të nxënit, të dobishme për përmirësimin e shërbimit të arsimit nga shkolla juaj e vjetër, lejon publikimin e CV-së tuaj të certifikuar nga universiteti Regjistrohu tani!Kushtoj vëmendje: ID-ja juaj kombëtare është e nevojshme për t'u regjistruar
  • 1

    Përzgjidhni titullin tuaj shkencorë

  • 2

    Vendosni të dhënat personale

  • 3

    Zgjidhni fjalëkalimin dhe konfirmojeni

Për të parë listën e kurseve të shënoni të paktën një kriter përzgjedhjeje.