Job offer detail

Source One

Assistent Manaxher Marketingu

About the job

Menaxhimin e marrëdhënieve me klientet e kompanise
Komunikim të përditshëm me klientin si dhe ofrim i nje niveli të lartë këshillimi dhe shërbimi ndaj tij.
Zhvillim, koordinim, dhe monitorim i promocioneve të klientëve dhe me pas raportim.
Koordinim dhe mbikqyrje ne zbatimin e punëve grafike, zhvillimi i ideve inovative dhe efektive ne permbushje te kerkesave te klienteve.
Komunikimin me furnitorë që merren me prodhimin e materialeve të kërkuara nga klienti.
Të kryeje në bashkëpunim me klientin trajnime per bashkëpunëtorët e agjencisë për realizimin e promocioneve si dhe vizita surprizë për mbikqyrjen e mbarëvajtjes se projekteve.
Buxhetim dhe nxjerrje kostosh per realizime projektesh, produksionesh, eventesh, konferencash, promocionesh, etj
Degree Type Bachelor's Degree , Master of Science degree, Master of Arts degree
Location
Tirana

Tirana

Business sector Advertising, public relations
Company business area Marketing and communication

About the candidate

Technical Skills Aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe pune në grup;
Aftësi për t'u përballur me situata të ndryshme dhe ti zgjidhe ato.
Të ketë eksperiencë në fushen e komunikimit ne media tradicionale dhe ato sociale.
Të ketë njohuri dhe eksperience per orgainizimet e eventeve, promocioneve, konferencave dhe fushatave te komunikimit tradicionale dhe online;
Te jete i afte per te ngritur buxhete, analizoje kosto, negocioje cmime dhe zbatoje projekte sipas buxhetit te percaktuar.
Njohuri të mira të gjuhës Anglisht & njohuri shumë të mira të paketës (Microsoft Office, Google Doc, Sheets, Slides)
Language skills
English good
Previous work experience Marketing, Promocion, Produksione eventesh, Shtypshkrime, Printime, Rezervime hoteliere,
Desiderable qualifications Të ketë kryer studimet e larta, dega Marketing, Menaxhim Biznesi, ose ne fushen e komunikimit
Njohuri mbi fushen e marketingut
Willingness to relocate No
If you are interested in this job offer: Apply Now